Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
Rejestr sprzedaży i zakupów vat

Rating:
5.0
Popularity:
Low
Author: Biurokrata.pl
Published: 22/08/2016

Rejestr sprzedaży i zakupów vatRejestry VAT to jedna z podstawowych form ewidencji, obok księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów, którą obligatoryjnie muszą prowadzić czynni podatnicy podatku od towarów i usług. Mają obowiązek ujmować w ewidencji prowadzonej dla celów VAT sprzedaż oraz wydatki, od których przysługuje odliczenie VAT udokumentowane fakturami. Rejestr sprzedaży i zakupu VAT stanowi podstawę do prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Lista płac

Pracodawca, który nawiązuje stosunek pracy z pracownikiem, ma obowiązek do zatrudnienia go za wynagrodzeniem.

Protokół likwidacji środka trwałego

Wykorzystywane w działalności wyposażenie czyli środki trwałe ulegają zużyciu lub zniszczeniu. Nie mogą one bez śladu zniknąć z Ewidencji księgowej. Konieczne jest udokumentowanie takiego zdarzenia czemu służy protokół likwidacji.
Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Rejestr zakupów i sprzedaży VAT


Rejestry VAT to jedna z podstawowych form ewidencji, obok księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów, którą obligatoryjnie muszą prowadzić czynni podatnicy podatku od towarów i usług. Mają obowiązek ujmować w ewidencji prowadzonej dla celów VAT sprzedaż oraz wydatki, od których przysługuje odliczenie VAT udokumentowane fakturami. Rejestr sprzedaży i zakupu VAT stanowi podstawę do prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług.

Podstawą zapisów w rejestrze zakupów VAT między innymi są:

   - faktury VAT, VAT RR, VAT marża, faktury zaliczkowe;
   - w określonych sytuacjach paragony (pod warunkiem że zawierają niezbędne dane);
   - inne dokumenty, np. dokumenty celne.

W rejestrze zakupu VAT nie należy ujmować wydatków, które związane są z:

   - czynnościami zwolnionymi z opodatkowania,
   - czynnościami nieopodatkowanymi,
   - czynnościami, od których nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.