Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
Rachunek do umowy zlecenie

Rating:
5.0
Popularity:
Medium
Author: Biurokrata.pl
Published: 08/12/2016

Rachunek do umowy zlecenieDo zawartej umowy zlecenie, zleceniobiorca po wykonaniu umowy zobligowany jest do wystawienia rachuneku w celu rozliczenia. Często jednak w praktyce gospodarczej zdarza się, że to zleceniodawca przejmuje ten obowiązek i wypełnia rachunek, a zleceniobiorca podpisuje się jedynie na nim jako wystawca. Nie ma ograniczeń w zakresie liczby wystawianych.

Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

Formularz wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika.

Aneks do umowy o pracę

Aneks do umowy o pracę jest to zmiana warunków wcześniej zawartych na mocy porozumienia stron.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Rachunek do umowy zlecenie

Do zawartej umowy zlecenie, zleceniobiorca po wykonaniu umowy zobligowany jest do wystawienia rachuneku w celu rozliczenia. Często jednak w praktyce gospodarczej zdarza się, że to zleceniodawca przejmuje ten obowiązek i wypełnia rachunek, a zleceniobiorca podpisuje się jedynie na nim jako wystawca. Nie ma ograniczeń w zakresie liczby wystawianych.


Niezbędne elementy rachunku:

   - jakiej umowy dotyczy (nr umowy, data),

   - strony umowy (dane zleceniobiorcy i zleceniodawcy),

   - kwotę brutto wynagrodzenia (wynikającą z umowy),

   - kwotę netto do wypłaty,

   - podpisy stron.


W przypadku umowy zlecenia i wystawianego do niej rachunku trzebay pamiętać, że umowy te podlegają oskładkowaniu z pewnymi wyjątkami. Zleceniobiorca powinien określić czy i jakim ubezpieczeniom podlega i jakie składki z tego tytułu powinien ująć w rachunku. Na rachunku wyszczególnia się tylko te kwoty składek, które potrącane są z wynagrodzenia zleceniobiorcy, czyli płacone przez niego, ale za pośrednictwem zleceniodawcy. W rachunku nie uwzględnia się kwot tych składek, które zobowiązany jest sfinansować pracodawca.
Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.