Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
Protokół przekazania terenu

Rating:
5.0
Popularity:
Low
Author: Biurokrata.pl
Published: 21/07/2016

Protokół przekazania terenuPrzed rozpoczęciem prac budowlanych powinno nastąpić przekazanie terenu wykonawcy robót. Zazwyczaj odbywa się to na podstawie protokołu przekazania terenu. Protokolarnego przejęcia terenu budowy, w myśl art. 22 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, dokonuje kierownik budowy, który zazwyczaj reprezentuje wykonawcę.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Faktura VAT

Faktura VAT to ściśle sformalizowany dokument papierowy lub elektroniczny potwierdzający przeprowadzenie czynności podlegającej opodatkowaniu VAT.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Protokół przekazania terenu
Przed rozpoczęciem prac budowlanych powinno nastąpić przekazanie terenu wykonawcy robót. Zazwyczaj odbywa się to na podstawie protokołu przekazania terenu. Protokolarnego przejęcia terenu budowy, w myśl art. 22 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, dokonuje kierownik budowy, który zazwyczaj reprezentuje wykonawcę.

Protokół przekazania terenu to dokument, na podstawie którego następuje przekazanie terenu budowy wykonawcy robót budowlanych. Na gruncie prawa cywilnego od momentu przejęcia terenu protokołem aż do oddania obiektu wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie budowy. W przypadku braku protokołu - odpowiedzialność ponosi inwestor.


Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.