Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
E-document card
Protokół przekazania terenu

Rating:
5.0
Popularity:
Low
Author: Biurokrata.pl
Published: 21/07/2016

Protokół przekazania terenuPrzed rozpoczęciem prac budowlanych powinno nastąpić przekazanie terenu wykonawcy robót. Zazwyczaj odbywa się to na podstawie protokołu przekazania terenu. Protokolarnego przejęcia terenu budowy, w myśl art. 22 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, dokonuje kierownik budowy, który zazwyczaj reprezentuje wykonawcę.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach

Zaświadczenie o wysokości dochodu za dany rok jest wydawane przez urząd skarbowy na żądanie osoby ubiegającej się o nie.  Z wnioskiem o wydanie zaświadczenia występuje osoba:
   - od której prawo wymaga urzędowego potwierdzenia wskazanych przez nią informacji,
   - mająca swój interes prawny.


Polecenie wyjazdu służbowego

Polecenie wyjazdu służbowego jest dokumentem potwierdzającym odbycie podróży służbowej. Na jego podstawie (wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty przez pracownika) pracodawca dokonuje rozliczenia kosztów delegacji.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Protokół przekazania terenu
Przed rozpoczęciem prac budowlanych powinno nastąpić przekazanie terenu wykonawcy robót. Zazwyczaj odbywa się to na podstawie protokołu przekazania terenu. Protokolarnego przejęcia terenu budowy, w myśl art. 22 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, dokonuje kierownik budowy, który zazwyczaj reprezentuje wykonawcę.

Protokół przekazania terenu to dokument, na podstawie którego następuje przekazanie terenu budowy wykonawcy robót budowlanych. Na gruncie prawa cywilnego od momentu przejęcia terenu protokołem aż do oddania obiektu wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie budowy. W przypadku braku protokołu - odpowiedzialność ponosi inwestor.


Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.