Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
Oświadczenie uznania długu

Rating:
5.0
Popularity:
Low
Author: Biurokrata.pl
Published: 18/05/2016

Oświadczenie uznania długuUznanie długu przez dłużnika świadczy o tym, że jego dług względem wierzyciela istnieje. Uznanie roszczenia może mieć formę pisemnej umowy, z której wynika wysokość zadłużenia oraz termin jego zapłaty – mówimy wtedy o właściwym uznaniu długu.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Oświadczenie pracownika dla celów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów

Pracownik mieszkający poza miejscowością wykonywania pracy, ponosi dodatkowe koszty związane z dojazdem do miejsca pracy. W takiej sytuacji jest możliwe wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy z podwyższonymi kosztami uzyskania przychodu.

Wniosek o dokonanie zmiany danych osobowych

Formularz wniosku o dokonanie zmiany danych osobowych - do przedstawienia w instytucji bankowej lub na uczelni. Wniosek składany po zmianie nazwiska w wyniku małżeństwa, czy też przy zmianie miejsca zamieszkania.


Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Oświadczenie uznania długu


Uznanie długu przez dłużnika świadczy o tym, że jego dług względem wierzyciela istnieje. Uznanie roszczenia może mieć formę pisemnej umowy, z której wynika wysokość zadłużenia oraz termin jego zapłaty – mówimy wtedy o właściwym uznaniu długu. 

Uznanie długu właściwe ma formę umowy zawartej pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem, w której dłużnik potwierdza istnienie swojego długu. Przedmiotem takiej umowy może być każde roszczenie uprawnionego, niezależnie z jakiego źródła wynika . Posiadając pisemne uznanie długu można złożyć do sądu pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, co jest najkorzystniejszą procedurą dla wierzyciela. Posiadając pisemne oświadczenie dłużnika o uznaniu długu, wierzyciel ma większą szansę na pozytywne zakończenie sprawy.Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.