Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
E-document card
Oświadczenie o kompensacie

Rating:
5.0
Popularity:
Low
Author: Biurokrata.pl
Published: 02/02/2017

Oświadczenie o kompensacieKompensata to jedna z metod rozliczeń zobowiązań. Polega na bezgotówkowym rozliczeniu wzajemnych należności i zobowiązań pomiędzy kontrahentami.

Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Zgoda na publikacje wizerunku pracownika

Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych, zobowiązany jest prowadzić ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania. Jakie dane powinna zawierać ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Oświadczenie kompensaty czym jest dokładnie:


Kompensata jest jednym ze sposobów rozliczania zobowiązań. Daje ona możliwość bezgotówkowych rozliczeń z jednej strony należności, a z drugiej strony zobowiązań w sytuacji braku płynnych środków płatniczych. Korzystanie z kompensaty umożliwia poprawę płynności finansowej firmy.


Kompensata należności i zobowiązań zazwyczaj przeprowadzana jest pomiędzy podmiotami

mającymi zbliżone kwoty wzajemnych wierzytelności. Jednak rzadko kiedy są one sobie równe.

W takiej sytuacji umarzana jest kwota, która wynika z niższej wierzytelności. Pozostała zaś, nierozliczona część regulowana jest poprzez zapłatę lub rozliczana na podstawie kolejnej kompensaty.Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.