Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
Oświadczenie o kompensacie

Rating:
5.0
Popularity:
Low
Author: Biurokrata.pl
Published: 02/02/2017

Oświadczenie o kompensacieKompensata to jedna z metod rozliczeń zobowiązań. Polega na bezgotówkowym rozliczeniu wzajemnych należności i zobowiązań pomiędzy kontrahentami.

Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Likwidacja środka trwałego

Uszkodzenie środka trwałego w firmie czasem wiąże się z tym, że jego naprawa może okazać się nieopłacalna. Nie pozostaje nic innego, jak dokonać jego likwidacji.

Umowa o pracę

Formularz umowy o pracę na okres próbny, czas określony lub nieokreślony.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Oświadczenie kompensaty czym jest dokładnie:


Kompensata jest jednym ze sposobów rozliczania zobowiązań. Daje ona możliwość bezgotówkowych rozliczeń z jednej strony należności, a z drugiej strony zobowiązań w sytuacji braku płynnych środków płatniczych. Korzystanie z kompensaty umożliwia poprawę płynności finansowej firmy.


Kompensata należności i zobowiązań zazwyczaj przeprowadzana jest pomiędzy podmiotami

mającymi zbliżone kwoty wzajemnych wierzytelności. Jednak rzadko kiedy są one sobie równe.

W takiej sytuacji umarzana jest kwota, która wynika z niższej wierzytelności. Pozostała zaś, nierozliczona część regulowana jest poprzez zapłatę lub rozliczana na podstawie kolejnej kompensaty.Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.