Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
MM przesuniecie międzymagazynowe

Rating:
5.0
Popularity:
Low
Author: Biurokrata.pl
Published: 05/09/2016

MM przesuniecie międzymagazynoweDokumentacja magazynowa prowadzona jest w celu prawidłowego zarządzania przepływem towarów, materiałów i produktów gotowych posiadanych przez dany podmiot. O formie i obowiązku prowadzenia ewidencji magazynowej decyduje kierownik jednostki/właściciel firmy.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Podanie o pracę

Podanie o pracę to pismo, które zawiera prośbę o zatrudnienie, dlatego należy w nim określić stanowisko, na którym chcemy pracować i krótko opisać dlaczego to właśnie my powinniśmy otrzymać tą posadę.

Protokół odbioru dzieła

Prawo nie określa w jakiej formie dzieło powinno zostać przekazane zamawiającemu. Art. 642 kodeksu cywilnego precyzuje jedynie, że jeśli umowa nie stanowi inaczej, wykonawcy należy się wynagrodzenie w chwili oddania dzieła. Zdarzają się jednak sytuacje, że zamawiający odbiera dzieło, i nie chce dokonać zapłaty twierdząc na przykład że wykonawca nie dotrzymał terminu, bądź wykonał dzieło niewłaściwie itp. By przed takimi sytuacjami się zabezpieczyć warto sporządzić protokół odbioru dzieła.Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

MM - przesunięcie międzyagazynowe

Dokumentacja magazynowa prowadzona jest w celu prawidłowego zarządzania przepływem towarów, materiałów i produktów gotowych posiadanych przez dany podmiot. O formie i obowiązku prowadzenia ewidencji magazynowej decyduje kierownik jednostki/właściciel firmy. 

Ogólnie przyjętymi dokumentami potwierdzającymi ruch w magazynie są:
   1. dokumenty przychodu towarów/materiałów:
       - PZ (przyjęcie z zewnątrz)
       - PW (przyjęcie wewnętrzne)
       - MM (przesunięcie międzymagazynowe).
   2. dokumenty rozchodu towarów/materiałów:
       - WZ (wydanie na zewnątrz)
       - RW (rozchód wewnętrzny)
       - MM (przesunięcie międzymagazynowe).

Dokument MM (przesunięcie międzymagazynowe) jest stosowany dla celów udokumentowania przemieszczenia towarów lub materiałów pomiędzy własnymi magazynami. Właściwie sporządzony dokument MM umożliwia ścisłą kontrolę umieszczenia towarów do magazynów docelowych - dane w nim zawarte powinny wskazywać dokładną datę i miejsce przekazania dostawy i miejsce docelowe. Wystawienie MM nie musi następować po każdym przeniesieniu (np. codziennie). Dozwolone jest wystawienie dokumentu zbiorczego na koniec okresu rozliczeniowego (np. na koniec miesiąca) pod warunkiem, że ta metoda rozliczania została wskazana w polityce rachunkowości.Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.