Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
E-document card
MM przesuniecie międzymagazynowe

Rating:
5.0
Popularity:
Low
Author: Biurokrata.pl
Published: 05/09/2016

MM przesuniecie międzymagazynoweDokumentacja magazynowa prowadzona jest w celu prawidłowego zarządzania przepływem towarów, materiałów i produktów gotowych posiadanych przez dany podmiot. O formie i obowiązku prowadzenia ewidencji magazynowej decyduje kierownik jednostki/właściciel firmy.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
RR faktura VAT

Faktura VAT RR jest dokumentem wystawianym przez podatnika od towarów i usług nabywającego produkty rolne, od rolnika ryczałtowego. To procedura rozliczania podatku VAT dotycząca rolników ryczałtowych określona w art. 115-118 ustawy o podatku od towarów i usług.

Rejestr sprzedaży i zakupów vat

Rejestry VAT to jedna z podstawowych form ewidencji, obok księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów, którą obligatoryjnie muszą prowadzić czynni podatnicy podatku od towarów i usług. Mają obowiązek ujmować w ewidencji prowadzonej dla celów VAT sprzedaż oraz wydatki, od których przysługuje odliczenie VAT udokumentowane fakturami. Rejestr sprzedaży i zakupu VAT stanowi podstawę do prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

MM - przesunięcie międzyagazynowe

Dokumentacja magazynowa prowadzona jest w celu prawidłowego zarządzania przepływem towarów, materiałów i produktów gotowych posiadanych przez dany podmiot. O formie i obowiązku prowadzenia ewidencji magazynowej decyduje kierownik jednostki/właściciel firmy. 

Ogólnie przyjętymi dokumentami potwierdzającymi ruch w magazynie są:
   1. dokumenty przychodu towarów/materiałów:
       - PZ (przyjęcie z zewnątrz)
       - PW (przyjęcie wewnętrzne)
       - MM (przesunięcie międzymagazynowe).
   2. dokumenty rozchodu towarów/materiałów:
       - WZ (wydanie na zewnątrz)
       - RW (rozchód wewnętrzny)
       - MM (przesunięcie międzymagazynowe).

Dokument MM (przesunięcie międzymagazynowe) jest stosowany dla celów udokumentowania przemieszczenia towarów lub materiałów pomiędzy własnymi magazynami. Właściwie sporządzony dokument MM umożliwia ścisłą kontrolę umieszczenia towarów do magazynów docelowych - dane w nim zawarte powinny wskazywać dokładną datę i miejsce przekazania dostawy i miejsce docelowe. Wystawienie MM nie musi następować po każdym przeniesieniu (np. codziennie). Dozwolone jest wystawienie dokumentu zbiorczego na koniec okresu rozliczeniowego (np. na koniec miesiąca) pod warunkiem, że ta metoda rozliczania została wskazana w polityce rachunkowości.Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.