Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
E-document card
Faktura VAT

Rating:
5.0
Popularity:
Low
Author: Biurokrata.pl
Published: 26/02/2015

Faktura VATFaktura VAT to ściśle sformalizowany dokument papierowy lub elektroniczny potwierdzający przeprowadzenie czynności podlegającej opodatkowaniu VAT.
Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
CEIDG-MW

Formularz załącznika do wniosku CEIDG-1 - dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej.

CEIDG-1

Formularz wniosku o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Faktura VATFaktura VAT to szczególny rodzaj rachunku wystawiany przez podatników podatku VAT.Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, faktura VAT powinna zawierać przynajmniej:


- nazwy i adresy sprzedawcy i nabywcy oraz ich numery NIP
- datę dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia dokumentu
- numer kolejny faktury
- nazwę towaru lub usługi (przedmiotu transakcji)
- jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług
- cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto)
- wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto)
- stawki podatku
- sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku, zwolnionych z podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu
- kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku
- wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku, zwolnionych z podatku lub niepodlegających opodatkowaniu
- kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem (brutto), wyrażoną cyframi


Faktura VAT powinna być wystawiona przynajmniej w dwóch egzemplarzach.

Obecnie nie obowiązuje już rozróżnienie na „oryginał” i „kopię” faktury.

Tradycyjnie faktura VAT wystawiana jest na papierze, jednak w pewnych okolicznościach dopuszczona jest postać elektroniczna (e-faktura VAT).
Za pomocą e-faktury można rozliczać się z fiskusem tak samo jak przy użyciu faktury tradycyjnej.


Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego faktura VAT przesłana w formie elektronicznej, a następnie wydrukowana u odbiorcy nadal może być traktowana jako tradycyjna faktura VAT (papierowa) i nie musi spełniać wymagań dla faktury elektronicznej.Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.