Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
E-document card
Ewidencja środków trwałych

Rating:
5.0
Popularity:
Low
Author: Biurokrata.pl
Published: 19/08/2016

Ewidencja środków trwałychW celu poprawnego obliczania odpisów amortyzacyjnych, podatnik zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji środków trwałych. Jej brak powoduje, że odpisów amortyzacyjnych nie nie można uwzględnić przy obliczaniu dochodu.

Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Wniosek o przeksięgowanie nadpłaty podatku

Nadpłata związana z zapłatą podatku w większej wysokości niż wynikało to z obowiązku podatnika, w pierwszej kolejności zaliczana jest na poczet zaległości podatkowych – tak mówi art. 76 Ordynacji podatkowej. Urząd dokonuje tego zaliczenia automatycznie. Nie ma więc potrzeby składania jakichkolwiek pism przez podatnika.Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Ewidencja środków trwałych


W celu poprawnego obliczania odpisów amortyzacyjnych, podatnik zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji środków trwałych. Jej brak powoduje, że odpisów amortyzacyjnych nie nie można uwzględnić przy obliczaniu dochodu.

Środek trwały – składnik rzeczowych aktywów przedsiębiorstwa, wyróżniający się:

   - długim czasem użytkowania (powyżej 1 roku),
   - postacią rzeczową (w przeciwieństwie do wartości niematerialnych i prawnych),
   - jest zdatny do użytku i używany na potrzeby przedsiębiorstwa.
   - środek trwały jest zaliczany do rzeczowych aktywów trwałych. To składnik aktywów o przewidywanym okresie użytkowania - dłuższym niż jeden rok,  
      kompletny i zdatny do użytku w momencie ich przyjęcia do eksploatacji, przeznaczony na własne potrzeby jednostki lub oddany do używania innym  
      jednostkom na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

Środkami trwałymi są w szczególności:

   - nieruchomości, np. grunty, budynki, budowle, lokale stanowiące odrębną nieruchomość, ich części lub udziały
   - maszyny i urządzenia
   - środki transportu
   - inwentarz żywy

W ewidencji środków trwałych nie ma obowiązku ujmowania majątku o wartości nieprzekraczającej 3.500 zł.
Środki trwałe mogą być amortyzowane z uwzględnieniem różnych metod amortyzacji.

Ewidencję środków trwałych można prowadzić w formie:

   - książeczki zakupionej w księgarni akcydensowej (gotowa ewidencja), wypełnianej ręcznie,
   - wydrukowanych kart z uzupełnionymi już tabelkami
   - kartki z ręcznie narysowaną tabelką i wypełnionej ręcznie,
   - odręcznego pisma bez żadnej tabelki, o ile niezbędne dane będą zawarte w tym dokumencie.


Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.