Invoices, warehouses, CRM
Fast, easy and convenient
E-document card
Dowód korekty kosztów

Rating:
5.0
Popularity:
Low
Author: Biurokrata.pl
Published: 02/02/2017

Dowód korekty kosztówPrzedsiębiorca zalegający z płatnościami za towar bądź usługę, zobowiązany jest (w określonym przez ustawę czasie) dokonać zmniejszenia kosztów uzyskania przychodu zapisanych w KPiR, jednak niezapłaconych. 

Tags:
This e-document has no tags definied.

Dokumenty w tej samej kategorii
Rachunek do umowy zlecenie

Do zawartej umowy zlecenie, zleceniobiorca po wykonaniu umowy zobligowany jest do wystawienia rachuneku w celu rozliczenia. Często jednak w praktyce gospodarczej zdarza się, że to zleceniodawca przejmuje ten obowiązek i wypełnia rachunek, a zleceniobiorca podpisuje się jedynie na nim jako wystawca. Nie ma ograniczeń w zakresie liczby wystawianych.Wniosek o rozłożenie na raty zaległych składek ZUS

Przedsiębiorca, który posiada zadłużenie z tytułu składek ubezpieczeniowych może ubiegać się więc m.in. o możliwość spłaty powstałego już zadłużenia w transzach płatnych w wyznaczonej wysokości i określonym z góry terminie.Add comment

Your rate:


0

Comments  (0)

----
E-document: Author:

Dowód korekty kosztów to:


W przypadku faktur z terminem płatności do 60 dni - przedsiębiorca musi pomniejszyć koszty (a gdy są one niewystarczające - powiększyć przychody) w okresie, w którym mija 30 dzień od terminu zapłaty uwzględnionym na fakturze/rachunku.

W przypadku faktur z terminem płatności powyżej 60 dni

– przedsiębiorca zobowiązany jest do zmniejszenia kosztów w okresie, w którym upływa 90 dzień od daty zaksięgowania nieopłaconego wydatku do kosztów.

Wyżej wymienione terminy wyznaczają zarazem miesiące (okres korekty), w których powinny być sporządzone dowody korekty kosztów. Korektę kosztów przedsiębiorca może zaksięgować z ostatnim dniem miesiące na podstawie zestawienia korekt kosztów z danego okresu.Do góry
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.